donderdag 29 juli 2021

Selfportret Oaljeferve 30x40 op doek. No't it nije manuskript yn 1ste ferzje klear is, wat tiid foar de hobby...


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten