vrijdag 27 maart 2015

Nije roman 'DOUTZEN UNDER FJOER' komt yn septimber 2015 út!

Hjoed 27 maart belle myn útjouwster dat myn 6e roman 'Doutzen ûnder fjoer' goedkard is en  nei alle gedachten yn septimber 2015 út komt. It is in ferfolch  op 'Om Doutzen' mar kin fansels ek apart lêzen wurde.