maandag 6 maart 2023

De nije roman dy't op priemen stiet is likernôch foar de helte klear yn earste ferzje. Titel moat noch oer neitocht wurde. Yn it wykein dwaande mei in portret fan in dame yn pastel. Sjit aardich op. 

zaterdag 21 mei 2022

Nije histoaryske roman 'De kniper op 'e skine' komt yn maaie 2023 út, is de bedoeling. Wylst in nije roman op priemmen setten, dêr't de titel noch net fan bekend is. 

zaterdag 11 september 2021

 De earste fan de hjerstmoanne it nije manusript ynlevere. Wy wachtsje mar wer ôf...